łączymy się dla Ciebie


zapraszamy do bezpośredniej współpracy

EU / projekty

ARTBP SPÓŁKA CYWILNA, RAFAŁ BUŁAT, PRZEMYSŁAW PAŚNIK

realizuje projekt pt. 

„Wzrost konkurencyjności i rozwój ARTBP dzięki opracowaniu nowego projektu wzorniczego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.”

w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Dostępność Plus z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy produkt nakierowany na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi) – WIELOSENSORYCZNY MEBEL EKSPOZYCYJNY DOSTOSOWANY DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Planowane efekty:

Realizacja projektu inwestycyjnego umożliwi wdrożenie innowacji produktowej i wzmocnienie pozycji i przychodów firmy, dzięki wzornictwu przemysłowemu i inwestycji w nowe technologie. 

 

Wartość projektu:

1 415 976,00 PLN

 

Wartość kosztów kwalifikowanych:

1 151 300,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:

683 435,00 PLN

 ARTBP SPÓŁKA CYWILNA, RAFAŁ BUŁAT, PRZEMYSŁAW PAŚNIK

realizuje projekt pt. 

„Organizacja specjalistycznych usług doradczych dla firmy: ArtBP s.c. Rafał Bułat Przemysław Paśnik”

 

Cele projektu:

Celem projektu jest wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczony firmie: ARTBP s.c. Rafał Bułat Przemysław Paśnik.

 

Planowane efekty:

Zakup i wdrożenie rezultatów usług IT w przedsiębiorstwie ARTBP s.c. Rafał Bułat Przemysław Paśnik.

 

Wartość projektu:

295 200,00 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE:

144 504,00 PLN